Privacybeleid

Privacybeleid

Mondiale privacyverklaring van Dentsply Sirona voor extern gebruik

Voor het laatst geactualiseerd op: 24 februari 2016

In deze mondiale Verklaring Gegevensbescherming en Privacy (de 'Privacyverklaring') wordt beschreven hoe wij, Dentsply Sirona Inc. (een onderneming gevestigd in Delaware, VS, met haar hoofdkantoor te 221 W. Philadelphia Street York, PA 17405-0872, VS) en al onze wereldwijd gevestigde gelieerde bedrijven, (Dentsply Sirona of 'wij'), omgaan met persoonlijke gegevens die we verwerken wanneer u onze website bezoekt, een product koopt, gebruikmaakt van één van onze e-maildiensten, een verzoek tot informatie indient, registreert op onze website, meedoet aan één van onze prijsvragen, deelneemt aan acties, gebruikmaakt van de overige interactieve delen van onze website, met ons communiceert via social media, of in verband met een feitelijke of potentiële zakelijke of arbeidsrelatie met ons (gezamenlijk: 'betrokkenen').

Vragen over deze privacyverklaring

Vragen over deze Privacyverklaring, de praktijken van Dentsply Sirona op het gebied van privacy of actualisering van informatie of voorkeuren die u ons verstrekt, moeten worden gericht aan:

E-mail: contact@dentsplysirona.com ter attentie van: 'Legal department', of ter attentie van de: 'Data protection officer', onder vermelding van de 'Data protection contact'.

Website: www.dentsplysirona.com en gebruik de informatie die u vindt op de pagina 'Neem contact met ons op'.

Telefoon: +1 717 845 75 11

De persoonlijke gegevens die we verwerken

1. De informatie die u mogelijk verstrekt kan het volgende omvatten:

    a) contactgegevens (zoals naam, adres of e-mailadres, of telefoonnummer);

    b) zakelijke contactgegevens (zoals functie, afdeling en naam van de organisatie);

    c) beroepsmatige informatie (zoals ervaring met producten of diensten van Dentsply Sirona);

    d) betalingsgegevens (zoals het nummer van een bankkaart, vervaldatum en factuuradres);

    e) informatie betreffende de verzending (zoals het verzendadres en telefoonnummer);

    f) gebruikersnaam en wachtwoord voor het account dat u voor onze website heeft aangemaakt;

    g) inhoud (zoals foto's en opmerkingen);

    h) informatie die u verstrekt in verband met een vacature (zoals veteranenstatus, geslacht en etniciteit); en

    i) overige informatie (zoals demografische gegevens, winkelgedrag en voorkeuren).

In de Europese Unie (EU) wordt het begrip 'persoonlijke gegevens' zeer ruim gedefinieerd en bevat het gegevens over een natuurlijke persoon, die direct of indirect kan worden geïdentificeerd op basis van de gegevens die wij hebben of op basis van gegevens die worden gecombineerd met andere informatie. De persoonlijke gegevens kunnen gegevens omvatten betreffende onze werknemers, patiënten, aandeelhouders, aannemers of het personeel van onze leveranciers, bezoekers aan onze gebouwen of websitegebruikers.

De doelen waarvoor we persoonlijke gegevens verwerken

2. Dentsply Sirona moet om uiteenlopende redenen een aantal persoonlijke gegevens over u verwerken. Dentsply Sirona verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving, zoals:

    a) om onze zakelijke relatie met u te beheren, bijvoorbeeld: (i) om uw transactie te verwerken; (ii) om uw account bij ons te beheren en         onderhouden; (iii) om uw vragen en opmerkingen te beantwoorden en klantenondersteuning te bieden;

    b) marketing, reclame en public relations, bijvoorbeeld: (i) om ons bedrijf en onze producten bij u onder de aandacht te brengen; (ii) om u         informatie te verschaffen die u over ons bedrijf, onze producten en onze diensten hebt opgevraagd; (iii) om u voor marketingdoeleinden informatie         over of monsters van onze productenreeks te verschaffen; (iv) om contact met u op te nemen via e-mail of per gewone post; (v) om uw ervaring op         onze website te optimaliseren door content te bieden die afgestemd is op uw interesses en geografische regio;

    c) onderhoud en statistieken, bijvoorbeeld: (i) hulp bij het vaststellen van problemen met onze server; beheren van de website en samenstellen van         ruime statistische gegevens; (ii) actualiseren en onderhouden van onze website;

    d) wervingsdoeleinden, bijvoorbeeld; (i) om uw interesse voor een dienstverband bij ons te beoordelen en contact met u op te nemen aangaande een         mogelijk dienstverband bij Dentsply Sirona; (ii) om uw sollicitatie te verwerken, wervingsstatistieken te bewaken en te voldoen aan rapportage-eisen         van de overheid; en

    e) naleving, regelgeving en etnische doelen, bijvoorbeeld: (i) het afdwingen van onze Gebruiksvoorwaarden of andere wettelijke rechten; (ii) het         naleven van geldende wetten, regelgeving en eisen van overheidsinstellingen; (iii) en de naleving van professionele standaarden en ons beleid.

Wettelijke grond voor verwerking van persoonlijke gegevens

3. De Europese wet inzake Gegevensbescherming eist van ons dat we een wettelijke grond hebben voordat we persoonlijke gegevens over u verwerken. De wettelijke basis voor ons om uw persoonlijke gegevens in verband met bovengenoemde doelen te verwerken kan zijn omdat: (i) u hiervoor toestemming heeft verleend; (ii) het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u; (iii) de verwerking noodzakelijk is voor onze naleving van een wettelijke verplichting; of (iv) de verwerking in ons legitieme belang is.

4. Voor zover de geldende wet hierin voorziet, kunt u uw toestemming die u ons eerder heeft gegeven, intrekken of op ieder moment op legitieme gronden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. In sommige omstandigheden zal het intrekken van uw toestemming voor het gebruik of bekendmaking van uw persoonlijke gegevens door Dentsply Sirona ertoe leiden dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde producten of diensten van Dentsply Sirona.

Bekendmaking van informatie in verband met betrokkenen

5. In naleving van onze wettelijke verplichtingen is het onze intentie uw persoonlijke gegevens geheim te houden. De informatie wordt door ons niet verkocht, verhuurd, verhandeld of op andere wijze bekend gemaakt aan derden, anders dan omschreven in deze Privacyverklaring, voor de doelen zoals hierboven omschreven, of zoals we aan u bekendmaken op het moment dat de gegevens worden verzameld. Wanneer toegestaan en in overeenstemming met geldende wetgeving, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken:

  • aan onze dochtermaatschappijen, filialen of gelieerde kantoren;
  • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld wanneer van ons wordt verlangd dat we bepaalde informatie verschaffen aan de belastingautoriteiten;
  • om de veiligheid of integriteit van ons bedrijf te beschermen, zoals onze databanken en systemen;
  • aan onze externe dienstverleners of leveranciers om de levering van gecontracteerde diensten of goederen mogelijk te maken, of om uitgebreide diensten aan onze klanten en websitebezoekers te leveren, bijvoorbeeld het uitbesteden van de verwerking van bepaalde interactieve websitefuncties, beheren van e-maildiensten en het uitvoeren van speciale reclamecampagnes;
  • ten behoeve van een joint venture, samenwerking, financiering, verkoop, fusie, reorganisatie, wijziging van juridische vorm, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis; en
  • aan ieder derde waarvoor u uw toestemming heeft gegeven.

Beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de persoonlijke gegevens

6. Dentsply Sirona neemt gepaste fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de informatie die u aan ons verstrekt, te beveiligen en bewaken.

Internationale overdracht van persoonlijke gegevens

7. Voor verdere verwerking, in overeenstemming met de doelen zoals hierboven in (2) bepaald, kunnen we eventueel uw persoonlijke gegevens bekendmaken of overdragen aan derden in landen buiten het land waar de persoonlijke gegevens oorspronkelijk werden verzameld. In het bijzonder kunnen uw persoonlijke gegevens binnen de Dentsply Sirona Groep worden overgedragen. In deze omstandigheden zorgen wij ervoor, zoals vereist door geldend recht, dat uw privacyrechten afdoende beschermd zijn door organisatorische, technische, contractuele en/of andere rechtsgeldige middelen. Volgens geldend recht heeft u mogelijk het recht een document te ontvangen waarin de veiligheidsmaatregelen die wij hebben genomen om uw persoonlijke gegevens en privacyrechten te beschermen, worden beschreven. U kunt contact opnemen met de contactpersoon voor Gegevensbescherming voor meer informatie hoe u dit recht kunt uitoefenen.

Behoud van persoonlijke gegevens

8.Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang onze zakelijke relatie duurt en daarna voor een tijdsperiode zoals vereist door geldende lokale wetgeving, of waar we een legitiem en rechtsgeldig doel hebben.

9. Dentsply Sirona bewaart sollicitaties van niet-aangenomen kandidaten voor een redelijke periode na de sollicitatieprocedure zodat wij contact met u kunnen opnemen als er een andere geschikte vacature ontstaat, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Rechten van de betrokkene

10. Wetgeving inzake gegevensbescherming biedt individuen vaak vele rechten, zoals het recht om hun persoonlijke gegevens te bekijken, te rectificeren, te wissen, te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Individuen hebben mogelijk ook het recht een klacht in te dienen bij de lokale autoriteit gegevensbescherming als zij van mening zijn dat hun persoonlijke gegevens niet worden verwerkt in overeenstemming met geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

11. Betrokkenen kunnen, waar toegestaan door geldende wetgeving, een afschrift van hun persoonlijke gegevens opvragen.

12. Als u een verzoek wilt indienen om een afschrift te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben (een 'SAR'), kunt u dit doen door te schrijven naar de contactpersoon Gegevensbescherming van wie de gegevens hierboven worden verstrekt. In uw verzoek dient u duidelijk aan te geven dat dit om een verzoek tot een afschrift van uw persoonlijke gegevens ('SAR') gaat. Er kan een kleine vergoeding en een bewijs van uw identiteit worden gevraagd.

13. Beantwoording van een SAR is een tijdrovende zaak. Dentsply Sirona kan de informatie die u wilt mogelijk sneller krijgen als u zo specifiek mogelijk bent in uw verzoek. Bijv.: 'Ik wil een uittreksel van mijn persoonlijke gegevens ontvangen zoals vermeld in mijn account-bestand van de website'. Of, als u een exemplaar van een specifiek document wilt hebben, is het handig wanneer u dit document zorgvuldig omschrijft en de titel, aanmaakdatum, auteur noemt en mogelijk de locatie waar het is opgeslagen. Hierdoor kunnen wij zo snel mogelijk reageren op uw SAR-verzoek. Wanneer we onvoldoende informatie hebben ontvangen, kunnen wij u om meer details vragen.

Openbare gebieden

14. Via deze website worden mogelijk op uiteenlopende tijdstippen chatrooms, prikborden, en/of nieuwsgroepen beschikbaar gesteld aan de gebruikers of vacatures gepubliceerd. Vergeet niet dat, tenzij anders wordt aangegeven, alle informatie die in deze gebieden wordt gegeven, openbare informatie wordt. U doet er goed aan voorzichtigheid te betrachten wanneer u besluit persoonlijke informatie in deze gebieden te onthullen. Gebruik deze gebieden niet om persoonlijke informatie over derden te plaatsen, of informatie te bespreken over specifieke, identificeerbare patiënten.

Links naar andere websites

15. Onze website kan links naar andere websites bevatten. Dentsply Sirona is niet verantwoordelijk voor de praktijken betreffende privacy of voor de inhoud van de websites van niet-gelieerde derden. Om de bescherming van uw privacy te verzekeren, adviseren we het privacybeleid van iedere website die u via een link van onze website bezoekt, te lezen.

Actualisering van onze privacyverklaring

16. Op ieder moment kunnen wij naar ons eigen goeddunken deze Privacyverklaring herzien of actualiseren. Bovenaan de Privacyverklaring vermelden we wanneer deze voor het laatst is geactualiseerd. Alle wijzigingen gelden vanaf het moment dat ze zijn gepubliceerd en zijn van toepassing op alle toegang tot en het hierop volgende gebruik van de website.

Cookies/tracking-verklaring

17. Om bepaalde gegevens te verzamelen, zoals wordt omschreven in deze Privacyverklaring, kunnen we cookies op onze website gebruiken.

Een cookie is een klein stukje informatie dat naar uw browser wordt verzonden en opgeslagen op de harde schijf van uw computer, mobiele telefoon of andere apparaat. U kunt uw browser zodanig instellen dat u een waarschuwing ontvangt wanneer u een cookie ontvangt. Hierdoor kunt u beslissen of u de cookie wel of niet wilt accepteren. Echter, sommige diensten en functies die via onze websites worden aangeboden, functioneren niet naar behoren wanneer u de cookiefunctie deactiveert.

Hieronder volgende voorbeelden van cookies die mogelijk op onze websites worden gebruikt:

a) Strikt noodzakelijke cookies. Strikt noodzakelijke cookies zijn van essentieel belang om u in staat te stellen door de website te navigeren en deze te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen diensten waar u om heeft gevraagd, zoals het opslaan van uw sollicitatie, het toevoegen van producten aan een winkelwagentje, afrekenen, niet worden uitgevoerd.

b) Prestatiecookies/analytische cookies. Deze cookies verzamelen gegevens over hoe bezoekers onze websites gebruiken, zoals het land van waaruit de bezoeker de website bezoekt. Hierdoor kunnen wij bezoekers herkennen en het aantal bezoekers tellen, en zien hoe bezoekers zich tijdens het gebruik over de website bewegen. Alle gegevens die door deze cookies worden verzameld, worden samengevoegd en worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

c) Functionele cookies. Functionele cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Hierdoor kunnen wij onze inhoud voor u personaliseren, u begroeten bij naam en uw voorkeuren onthouden (zoals uw taalkeuze of regio).

18. Op onze website wordt ook gebruikgemaakt van plug-ins van social media en video, zoals verstrekt door Facebook of YouTube. Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een plug-in bevat voor social media, video of iets anders, brengt uw browser een directe verbinding met de server voor die plug-in tot stand, zoals Facebook of YouTube. Hierdoor ontvangen zij informatie dat u de gerelateerde pagina van onze website heeft bezocht. Als u ook bij die service ingelogd bent, kan uw bezoek aan uw account van die service worden gekoppeld. Als u communiceert met plug-ins, bijvoorbeeld door op 'Like' te klikken, of een opmerking in te voeren, wordt de bijbehorende informatie direct van uw browser naar die partij, zoals Facebook of YouTube, doorgezonden. Uw communicatie met die diensten wordt beheerst door hun geldende privacybeleid en ander beleid dat zich eventueel op hun websites bevindt.

19. Wanneer u onze websites bezoekt, staan we soms derden (zoals advertentienetwerken of data-analysebedrijven) toe om informatie te verzamelen over uw online activiteiten in de loop der tijd en over verschillende websites. Mogelijk kan er via de instellingen van uw browser automatisch een 'Do Not Track' ofwel een 'Niet volgen'-signaal worden afgegeven naar websites en online diensten die u bezoekt. Er is echter geen overeenstemming onder deelnemers in de branche wat 'Do Not Track' in deze context betekent. Net als veel andere websites en online diensten, wijzigen onze websites op dit moment niet hun praktijken wanneer ze een 'Do Not Track'-signaal ontvangen van een browser van een bezoeker. Voor meer informatie over 'Do Not Track', kunt u de website http://www.allaboutdnt.com bezoeken.

Toestemming

20. Indien dit nodig is om aan geldende wetgeving te voldoen, vragen we u om toestemming om cookies op uw apparaat te plaatsen. Nadat u uw toestemming heeft gegeven, wordt deze boodschap niet opnieuw vertoond als u de website opnieuw bezoekt. Als u, of een andere gebruiker van uw computer, uw toestemming wilt intrekken, kunt u dit altijd doen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org en http://www.youronlinechoices.com/uk/.

Neem contact met ons op

21. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, de praktijken van Dentsply Sirona op het gebied van privacy, of als u wilt dat wij informatie of voorkeuren die u ons heeft verstrekt, bijwerken, neem dan contact met ons op via contact@dentsplysirona.com. De wetgeving van de staat Californië (VS) staat inwoners van deze staat toe bepaalde informatie op te vragen over hoe de informatie over hen met derden wordt gedeeld voor direct-marketing doeleinden. Volgens de wet moet een bedrijf ofwel deze informatie geven, ofwel inwoners van de staat Californië toestaan door middel van 'opt in' of 'opt out' dit delen van informatie al dan niet te laten plaatsvinden. Als u een inwoner bent van de staat Californië en u wilt informatie ontvangen over de persoonlijke informatie die we voor marketingdoeleinden delen met aan ons gelieerde bedrijven en/of derden, en als u contactinformatie wilt hebben van dergelijke gelieerde bedrijven en/of derden, dien dan een verzoek in via dit adres: contact@dentsplysirona.com.